Нов спортен комплекс в 4 Езикова Гимназия Варна

1  Април 2020 - ЕСЕН СПОРТ завършва последния от възложените ни 9 спортни комплекса по проекта на Община Варна за реновация -  в IV Езикова Гимназия. За мултифункционалните игрища и фитнес зоната настилката е COURTSOL TOURNAMENT, а TITAN street fitness уредите предлагат широк спектър от физически упражнения за комплексна тренировка. Изградените паркове през 2019 с акрилна система са с обща площ над 14 000 м2, монтирани са спортни съоръжения за баскетбол и футбол. 
Използваме иновативни технологии и материали от водещи световни производители, като по този начин създаваме ефективни условия за спорт и отдих на младите хора.