ЕСЕН СПОРТ изгражда игрище за минифутбол в гр.Тервел

ЕСЕН СПОРТ изгражда игрище за минифутбол в гр.Тервел. Проект на Община Тервел, който включва асфалтиране, поставяне на ограда, изкуствена трева ITALGREEN X Tender Pro и метални врати.
Срок за реализация - 30 ноември 2018.